Isulat sa loob ng matrix ang mga konsepto tungkol sa mga dahilan ng unang digmaang pandaigdig?

Katanungan

isulat sa loob ng matrix ang mga konsepto tungkol sa mga dahilan ng unang digmaang pandaigdig?

Sagot verified answer sagot

Ang mga konsepto tungkol sa mga dahilan ng unang digmaang pandaigdig ay ang nasyonalismo na nahahati sa dalawang kaisipan:

una, ang pagka-makabansa ng mga kasapi ng digmaang ito ang nagbunsod upang magnasa ng pagiging malaya ang mga teritoryo na siyang ipinaglalaban nila.

At ikalawa na kung saan ang nasyonalismo ay nagiging isang labis na pagmamahal sa bayan upang hangarin ang nakabubuti para rito.

At ang militarismo na kung saan, ang pagnanais ng mga bansa na patatagin ang kanilang sandatahang lakas ang nagbunsod upang sumiklab ang digmaan.

Sa kabuuan, ang unang digmaang pandaigdig ay isang labanan na nagresulta sa pagkasawi ng maraming mga sibilyan at sundalo.