Ito ang Bunga ng Pagsasama ng Salik ng Produksyon?

Katanungan Sagot

Katanungan

Ito Ang Bunga Ng Pagsasama Ng Salik Ng Produksyon?

Sagot verified answer sagot

Kapag ang apat na salik ng prduksyon: lupa, paggawa, capital, at entrepreneurship ay pinagsama-sama na, ito ay bumubo ng output.

Ang output ay pwede ring tawaging produkto. Ito ay tumutukoy sa isang bagay o kalakal na kinokonsumo ng isang mamamayan.

Maaaring ito ay pisikal tulad ng pagkain, kagamitan sa bahay, o damit. Ngunit ito rin ay posibleng isang serbisyo na naibigay sa consumer tulad ng pagkain sa isang karinderya (kung saan ang pagluluto ay isang serbisyo) o di kaya naman ay pagpapagupit sa isang parlor. Ang lahat ng nabanggit ay mga halimbawang bunga ng pagsasama ng mga salik ng produksyon.