Ito ang Bunga ng Pagsasama ng Salik ng Produksyon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ito Ang Bunga Ng Pagsasama Ng Salik Ng Produksyon?

Sagot verified answer sagot

Kapag ang apat na salik ng prduksyon: lupa, paggawa, capital, at entrepreneurship ay pinagsama-sama na, ito ay bumubo ng output.

Ang output ay pwede ring tawaging produkto. Ito ay tumutukoy sa isang bagay o kalakal na kinokonsumo ng isang mamamayan.

Maaaring ito ay pisikal tulad ng pagkain, kagamitan sa bahay, o damit. Ngunit ito rin ay posibleng isang serbisyo na naibigay sa consumer tulad ng pagkain sa isang karinderya (kung saan ang pagluluto ay isang serbisyo) o di kaya naman ay pagpapagupit sa isang parlor. Ang lahat ng nabanggit ay mga halimbawang bunga ng pagsasama ng mga salik ng produksyon.