Ito ang ginagamit ng magkasama kapag magkaiba ang kanilang katutubong wika

Katanungan

Ito ang ginagamit ng magkasama kapag magkaiba ang kanilang katutubong wika

Sagot verified answer sagot

Ito ang ginagamit ng magkasama kapag magkaiba ang kanilang katutubong wikaAng dalawang taong nag-uusap na mayroong magkaibang katutubong wika ay gumagamit ng kanilang lingua franca.

Ito ay ang mga wikang likas sa kanila. Gayunman, upang mas maging mabisa ang usapan ng dalawa gamit ang mga katutubong wika na bihasa silang gamitin, gumagamit ang marami sa ganitong pagkakataon ng interpreter o tagapagsalin.

Dahil hindi lubos na magkakaunawaan ang dalawang nag-uusap dahil sa kanilang wika, ang interpreter o tagasalin ang nagiging isa sa mga daan upang maisalin sa wikang nauunawaan ng kausap ang sinasabi nito. Sa ganitong paraan, mas mabisa ang pagsasalin ng impormasyon at pagkakaroon ng komunikasyon ng mga nag-uusap.