Ito ang higit na mahalaga sa lahat kapag ang lipunan na bumuo at magpatupad ng batas?

Katanungan

ito ang higit na mahalaga sa lahat kapag ang lipunan na bumuo at magpatupad ng batas?

Sagot verified answer sagot

Ang pamahalaan ay ang higit na mahalaga sa lahat kapag ang lipunan na bumuo at magpatupad ng batas. Ang pamahalaan ay isa sa mga sektor ng lipunan na tumutulong upang mapabuti ang lagay at tunguhin nito.

Ang sektor na ito ang may responsibilidad sa pagpapatupad ng mga batas na dapat tupdin ng bawat mamamayan upang mapanatili ang kaayusan maging ang kapayapaan.

Ang pamahalaan ang may malaking pananagutan sa lahat sapagkat sa pamamagitan ng pamamalakad nito sapagkat ito ang nangangalaga sa karapatan ng bawat isa gayundin ang pagbibigay ng salapi na nakatutulong sa bawat indibidwal upang magampanan ang kani-kanyang tungkulin sa lipunan.