Ito ang patakaran kung saan dalawang opisyal na wika ang gagamitin sa pagtuturo ng mga asignatura sa paaralan?

Katanungan

ito ang patakaran kung saan dalawang opisyal na wika ang gagamitin sa pagtuturo ng mga asignatura sa paaralan?

Sagot verified answer sagot

Bilingual instruction or education o bilinggwalismo ang tawag sa bagong patakaran kung saan dalawang opisyal na wika ang gagamitin sa pagtuturo ng mga asignatura sa paaralan.

Ang ating bansang Pilipinas ang isa sa mga pinakamayamang bansa pagdating sa usaping wika. Mayroon tayong halos higit 200 na wika sa buong bansa, at ang opisyal na wika natin ay tinatawag na Filipino—na pangunahing hango mula sa wikang Tagalog.

Ngunit ang buong bansa ay hindi nagsasalita ng Tagalog kaya naman nagkaroon ng patakaran na bilingual instruction or education upang magamit ang opisyal na wika ng isang probinsya o lungsod kasabaya ng opisyal na wikang pambansa na Filipino.