Ito ay estruktura ng pamilihan na maraming prodyuser ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan subalit marami rin ang konsyumer?

Katanungan

ito ay estruktura ng pamilihan na maraming prodyuser ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan subalit marami rin ang konsyumer magkakatulad ang mga produktong ibinebenta ngunit nagkakaiba sa packaging, label, presentasyon, maging ang lasa o flavor?

Sagot verified answer sagot

Ang tawag sa estruktura ng pamilihan kung saan maraming prodyuser ng iisang produkto ngunit marami rin ang konsyumer nito ay Monopolistic Competition.

Sa ilalim ng Monopolistic Competition, halos walang naiiba sa produkto maliban na lamang kung paano ito ipresenta, i-package, at i-label ng prodyuser nito.

Ngunit kahit ganoon pa man, may kakayahan pa rin ang mga prodyuser na magtakda ng kanilang presyo sa pamilihan. Isa sa mga pinakasikat na halimbawa ng Monopolistic Competition ay ang mga kainan o restawran.

Ang mga ito ay halos pare-pareho lamang ang uri ng mga pagkain na kanilang binebenta. Ang mga supermarkets ay kabilang rin sa estrukturang ito.