Ito ay nanggagaling sa kakayahan at kasanayan ng isang taong nagtatrabaho?

Katanungan

ito ay nanggagaling sa kakayahan at kasanayan ng isang taong nagtatrabaho?

Sagot verified answer sagot

Paggawa ang tawag sa kakayahan at kasanayan ng isang taong nagtatrabaho. Ito rin ay tinatawag na lakas paggawa. Isa ito sa mga salik ng produksyon.

Napakahalagang parte ng produksyon ang lakas paggawa dahil kung wala ito ay maaaring hindi umusad ang proseso. Ang mga tao, partikular na ang mga trabahador at manggagawa, ang nasasakupan ng lakas paggawa.

Ang paggawa ay sinasabing kakambal ng isa pang salik ng produksyon na kapital. Kapital ang tawag sa mga makinarya, gusali, at iba pang bagay na ginagamit sa proseso ng produksyon. Kung walang mga taong magpapaandar sa mga makinarya at kagamitan na ito ay hindi magiging matagumpay ang produksyon.