Ito ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon?

Katanungan

ito ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon?

Sagot verified answer sagot

Ang terminolohiyang ginagamit upang tukuyin ang dami o bilang ng nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon ay ang salitang “flow.”

Ang ibig sabihin ng flow ay kung saan pumapasok ang usapang migrasyon at paglalakbay. Kasama sa binibilang sa flow ang mga turista, mga nagpupunta para sa kanilang business, mga nag-aaral, at mga dayuhang nagtatrabaho.

Hindi isinasali sa flow ang mga pamilya o indibidwal na balak ng manirahan sa bansang kanilang lilipatan. Ang tanging kasali lamang ay ang mga lumalabas at pumapasok sa bansa, hindi nagtatagal, walang permanenting tirahan, at hindi nagmamay-ari ng lupain o kabahayan sa napiling bansa.