Ito ay tumutukoy sa isang uri ng iskemang subcontracting kung saan ang subcontractor?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ito ay tumutukoy sa isang uri ng iskemang subcontracting kung saan ang subcontractor?

Sagot verified answer sagot

Labor-only Contracting ang tawag sa uri ng contracting o pagkontrata sa mga manggagawa dahil ang subcontractor ay walang sapat na puhunan o pondo upang magawa at matapos ang trabaho.

Kadalasan rin ng mga empleyado o trabahador sa ilalim ng labor-only contracting ay direktang walang alam o kinalaman sa gawain na ibibigay sa kanila kapag sila ay napasok sa isang kompanya o ahensya.

Ang pagkokontrata sa mga manggagawa ay isang sistemang matagal nang hindi pinapaboran ng maraming manggagawa bagamat ito ay isang sistema na laganap ang pang-aabuso sa mga karapatan ng tao at manggagawa.

ahit anong uri ng pagkokontrata, kabilang na ang labor-only contracting, ay isang masahol na paraan ng paggawa.