Ito ay tumutukoy sa isang uri ng iskemang subcontracting kung saan ang subcontractor?

Katanungan

ito ay tumutukoy sa isang uri ng iskemang subcontracting kung saan ang subcontractor?

Sagot verified answer sagot

Labor-only Contracting ang tawag sa uri ng contracting o pagkontrata sa mga manggagawa dahil ang subcontractor ay walang sapat na puhunan o pondo upang magawa at matapos ang trabaho.

Kadalasan rin ng mga empleyado o trabahador sa ilalim ng labor-only contracting ay direktang walang alam o kinalaman sa gawain na ibibigay sa kanila kapag sila ay napasok sa isang kompanya o ahensya.

Ang pagkokontrata sa mga manggagawa ay isang sistemang matagal nang hindi pinapaboran ng maraming manggagawa bagamat ito ay isang sistema na laganap ang pang-aabuso sa mga karapatan ng tao at manggagawa.

ahit anong uri ng pagkokontrata, kabilang na ang labor-only contracting, ay isang masahol na paraan ng paggawa.