Ito ay tumutukoy sa kakayahang umunawa at mag abstraksyon?

Katanungan

ito ay tumutukoy sa kakayahang umunawa at mag abstraksyon?

Sagot verified answer sagot

Ang kakayanan ng isang tao na umunawa at mag-abstrakyon ay dahil sa isip na taglay nito.

Ang isip, o utak na mayroon tayo, ay ang siyang nagbibigay ng mga kaisipan, impormasyon, o ideya na kailangan natin upang maging mamamayan ng isang lipunan.

Dahil sa ating isip ay nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay na ang ibang likha ng Diyos ay hindi nagagawa. Tayo ay nakakabasa at naiintindihan natin ang kung ano mang ating binasa.

Kaya malaking pasasalamat talaga na tayo ay nabigyan ng isip, upang tayo rin ay may kakayahang magpasiya sa mga bagay-bagay na meron dito sa ating mundong ibabaw.