Ito ay uri ng kamangmangan kung saan walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan ito?

Katanungan

ito ay uri ng kamangmangan kung saan walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan ito?

Sagot verified answer sagot

Ito ay uri ng kamangmangan kung saan walang pamamaraanAng uri ng kamangmangan kung saan walang pamamaraan ay ang kamangmangang di madaraig. Ito ay tumutukoy sa kamangmangang ng isang tao na hindi niya malampasan dahil siya walang hakbang na ginagawa upang ito ay mawala sa kaniyang sistema o kaniyang matalo.

Kung ito ay tumatagal, ito ay nakaaapekto na sa kanilang pananagutan sa kaniyang kilos o pasya. Kung nananaig kasi sa isang tao ang kamangmangang di madaraig, mas pinipili nitong paniwalaan kung anong mali kahit batid naman niya ang tama.

Kabilang sa halimbawa ng mga kamangmangang di madaraig ay ang paniniwala sa ilang alok na magbibigay sa iyo ng pera kahit alam mo namang wala kang kilos na gagawin.