Kabanata 11: Ang Mga Makapangyarihan (Buod)

« Kabanata 10Kabanata 12 »

Kabanata 11 Ang Mga Makapangyarihan (Buod)Sa naunang kabanata ay ipinakilala ang Bayan ng San Diego pati na rin ang iilan sa pamilya ni Crisostomo Ibarra. Sa kabanatang ito ay magsisimula na ang pag-ikot ng istorya sa bayan.

Pinamagatang “Ang Mga Makapangyarihan,” ang kabanatang ito ay ukol sa mga taong tunay na nangingibabaw sa bayan ng San Diego. Mahigpit ang labanan sa kapangyarihan at lakas sa bayang ito.

Ang tatay ni Crisostomo na si Don Rafael ang pinakamayaman sa bayan ngunit hindi siya tinaguriang makapangyarihan. Ang kapitan ng bayan naman at pati na rin si Kapitan Tiyago, bagama’t sila ay nasa posisyong namumuno, ay hindi pa rin tinatawag na makapangyarihan.

Sa kabila nang kanilang mga salapi at awtoridad, kahit na may iilan pa ring rumerespeto sa kanila, ay masasabing mas marami pa rin silang nakakalaban sa taumbayan.

Ang tunay na kinikilalang makapangyarihan ay ang bagong parokyano na pumalit kay Padre Damasao – si Padre Salvi at pati na rin ang pinuno ng mga guwardiya sibil – ang Alperes. Ang dalawang ito ang tinitingala nang lahat at ang tawag sa kanila ay “casique.” Lingid sa kaalaman ng lahat ay ang dalawang ito ay may hidwaan ngunit hindi nila ito ipinapakita lalo sa publiko na maaaring makasira sa imahe nila.

Aral – Kabanata 11

Maaari nating matutunan sa kabanata na ito na may mga tao talaga pakitang-tao lamang hanggang sa ikaw ay may silbi para sa kanila.

Talasalitaan – Kabanata 11

« Kabanata 10: Ang Bayan Ng San DiegoKabanata 12: Araw Ng Mga Patay/Todos Los Santos »