Kabanata 12: Batas ng Lahat ng Relihiyon (Buod) Saknong 146 – 155

« Kabanata 11Kabanata 13 »

Nang bumalik ang malay-tao ni Florante, nag-usap sila ng kaniyang tagapagligtas na si Aladin. Noong una ay hindi niya matanggap na siya ay gumising sa kamay ng isang Moro na iba sa kaniyang lahi.

Sumagot naman ang agad ang girerong si Aladin at sinabing huwag nang mangamba si Aladin dahil ligtas na siya sa tiyak na kapahamakan.

Ngunit tila hindi natutuwa si Florante sa kaniyang pagkakaligtas dahil ayon sa kaniya, sana ay hinayaan na lamang siya ng Moro na lapain ng mga leon.

Dahil ito sa kaniyang mga pighating nadarama sa kaniyang mga suliranin kabilang ang sinisintang si Laura.

Talasalitaan – Kabanata 12 (Saknong 146-155)

Ito ay talasalitaan

« Kabanata 11: Ang Mabuting Kaibigan (Saknong 136–145)Kabanata 13: Ang Magkaibigan (Saknong 156–172) »