Kabanata 13: Ang Magkaibigan (Buod) Saknong 156 – 172

« Kabanata 12Kabanata 14 »

Dahil batid ni Aladin ang pighati ni Florante dahil ganito rin ang nararamdaman niya, kahit magkaiba sila ng lahi at relihiyon ay inalagaan niya maghapon ang kaniyang bagong kaibigan.

Binigyan niya rin ito ng kaniyang dalang pagkain para sa kaniyang paglalakbay. Nakatulog naman nang mahimbing si Florante dahil sa panghihina.

Nang magising si Florante, nabawi nito ang kaunti sa kaniyang nawalang lakas mula sa pagkakagapos. Dito ay masinsinan nilang napag-usapan ang mga pinagdaraanan ni Florante.

Nais daw ng Moro na makatulong kay Florante kaya nais niyang malaman ang kuwento nito. Nagpasalamat naman si Florante sa Maykapal sa kaniyang pagkakaligtas at sa bagong kaibigan.

Talasalitaan – Kabanata 13 (Saknong 156 – 172)

Ito ay talasalitaan

« Kabanata 12: Batas ng Lahat ng Relihiyon (Saknong 146 – 155)Kabanata 14: Ang Kabataan ni Florante (Saknong 173–196) »