Kabanata 2: Ang Binatang Nakagapos (Buod) Saknong 8-24

« Kabanata 1Kabanata 3 »

Sa mapanglaw at masukal na kagubatan sa labas ng Reynong Alabnya ay mayroong isang binatang nakagapos sa malaking puno ng higera. Sa kalagitnaan ng gubat, nanganganib ang buhay ni Florante, anak ni Duke Briseo.

Dahil puno ng mababangis na hayop ang gubat, batid ni Florante ang panganib na maaaring mangyari sa kaniya roon.

Napadpad siya roon dahil sa isang bagong pinuno na naluklok sa kaharian ng Albanya. Masama ang intensyon ni Konde Adolfo at uhaw siya sa kapangyarihan at kayamanan. Noon pa man ay nais na niya ang trono ni Haring Linseo at ang mga pag-aari ni Duke Briseo.

Talasalitaan – Kabanata 2 (Saknong 8-24)

Ito ay talasalitaan

« Kabanata 1: Ang Gubat (Saknong 1-7)Kabanata 3: Alaala ni Laura (Saknong 25-32) »