Kabanata 2: Si Crisostomo Ibarra (Buod)

« Kabanata 1Kabanata 3 »

Kabanata 2 Si Crisostomo Ibarra (Buod)Sa pangalawang kabanata ng Noli Me Tangere, naka-pokus ang kwento sa pagpunta ni Kapitan Tiyago at Ibarra sa isang kasaluhan at kasiyahan sa kanyang bayan.

Nakipagkamayan si Kapitan sa lahat ng kanyang bisita at panauhin, kasali si Padre Damaso, na biglang namutla ng makita si Ibarra.

Pinakilala ni Kapitan si Ibarra bilang anak ng isang kakilala na nag-aral sa Europa. Tinangkang kamayan ni Ibarra si Padre Damaso pero agad itong tumalikod.

Si Padre Damaso ay matalik na kaibigan ng ama ni Ibarra. Dahil sa biglang pagtalikod ni Padre Damaso ay nakaharap siya sa tinyenteng kanina pa namgmamasid sa kanila ni Ibarra.

Nag-usap si Ibarra at si Tinyente sinabing ikinagagalak nila na makita siya sa kasiyahan na yun. Halos mangiyak-iyak sa tuwa ang Tinyente habang nag-uusap kay Ibarra.

Ayon din sa kanya, kilala ang ama ni Ibarra sa kanyang lubos na kabaitan. Nang nalaman ito, napawi ng binata ang masamang hinala nito sa masamang hinala ng pagkamatay ng kanyang ama.Ng malapit ng maghapunan, inimbita ni Kapitan Tinong si Ibarra ng pananghalian kinabukasan.

Aral – Kabanata 2

Sa kabanata na ito, ang aral na maipupulot ay hindi lahat ng tao na pinagkatiwalaan mo ay tatayo sa tabi mo habang buhay. Minsan, sila pa ang magpapabagsak sa iyo.

Talasalitaan – Kabanata 2

Eto ay salitaan

« Kabanata 1: Ang PagtitiponKabanata 3: Ang Hapunan »