Kabanata 23: Ang Pangingisda (Buod)

« Kabanata 22Kabanata 24 »

Sa kabanata na ito pinapakita ang isa sa mga araw ni Maria sa pag-uwi niya sa bayan ng San Diego. Kaagapay niya ang mga matatalik niyang kaibigan na sina Iday, Victoria, Sinang, at Neneng sa may dalampasigan at nagkukuwentuhan at nagbibiruan.

Yun ay madaling araw at may mga ilang kabataan, kadalagahan, at ilang matatandang babae ang naglalakad papunta sa mga bangka na nakaparada sa dalampasigan. Sila ay may dala-dalang mga pagkain.

Sumakay sila sa bangka. Tig-iisang bangka ang mga dalaga dahil lulubog ang bangka kung sila lahat ang sasakay. Bawat dalaga ay may kasamang binata.

Si Maria at Ibarra ay magkasama, samantala si Victoria naman at si Albino.Sinagwan ang dalawang bangka papunta sa dagat ng isang lalakeng nagngangalang Elias. Siya rin ang nagsilbing piloto ng mga bangka.

Sila ay masayang nagmasid-masid sa lawa. Nagpatugtog naman si Maria at umawit ng Kundiman. Masaya ang lahat sa piknik ng biglang nakahagilap si Elias ng isang buwaya.

Pinagtulungan ni Elias, Ibarra, at ng ibang binata ang pagpatay sa buwaya. Pinasalamatan naman ni Elias si Ibarra sa pagsagip ng buhay niya. Ng matiwasay na ang lahat, nagpatuloy ang magkakaibigan sa pangingisda at sa piknik.

Aral – Kabanata 23

Importante ang mga kaibigan sa buhay natin dahil sila ang magiging sandal natin sa mga panahon na kailangan natin ng tulong. Nagbibigay halaga at saya din sila sa buhay natin.

Talasalitaan – Kabanata 23

« Kabanata 22: Dilim At LiwanagKabanata 24: Sa Kagubatan »