Kabanata 3: Alaala ni Laura (Buod) Saknong 25-32

« Kabanata 2Kabanata 4 »

Batid man ang maaaring kapahamakang mangyari sa mapanganib na gubat, hindi nawawalan ng loob si Florante. Sadyang matapang ang binata at ayon sa kaniya, kaya niyang tiisin ang lahat ng paghihirap, kabilang ang pagkakagapos sa gitna ng kagubatan.

Hiling niya lamang ay maalala siya ng kaniyang iniibig na si Laura. Sa kaniyang pag-iisa ay hindi mawaglit sa kaniyang isip ang magandang pagsusuyuan nila ng kasintahan bago pa mangyari ang lahat.

Kahit batid niyang tapa tang kanilang pag-iibigan ni Laura, nangangamba rin siya nab aka sa kaniyang pagkawala ay maagaw ito ng iba, lalo na ng kaniyang karibal na masama ang ugali na si Konde Adolfo.

Talasalitaan – Kabanata 3 (Saknong 25-32)

Ito ay talasalitaan

« Kabanata 2: Ang Binatang Nakagapos (Saknong 8-24)Kabanata 4: Daing Ng Pusong Nagdurusa (Saknong 33 – 54) »