Kabanata 35: Ang Usap-Usapan (Buod)

« Kabanata 34Kabanata 36 »

Sa ika-35 na kabanata ipinakita ang labis na kasamaan sa puso ni Padre Damaso. Ito ang naging dahilan upang umabot sa sukdulan ang galit ng binatang si Ibarra.

Napuno ng sigla at kasiyahan ang idinaos na piging sa bayan. At kagaya ng karaniwang pangyayari ang mga dumalo ay nahahati sa dalawang grupo. Ang samahan ng mga matatandang babae at lalaki at ang grupo ng liberal.

Napawi ang masayang usapan nang biglang dumating ang pamosong Pransiskanong pari. Sa bungad na salita pa lamang ng pari ay hindi na kagandahan ang lumabas sa bibig nito. Walang habas niyang inalipusta ang pagkatao ni Ibarra maging ang alaala ng kanyang yumaong ama na si Don Rafael.

Dahil dito, ang nanahimik at nagtitimping si Ibarra ay tumayo at sinunggaban si Padre Damaso. Dala ng kanyang edad at mabigat na pangangatawan hindi na nakuhang lumaban ng pari. Kung hindi inawat ni Maria Clara ang kaguluhan, marahil ay tuluyan nang napatay ni Ibarra si Padre Damaso.

Aral – Kabanata 35

Masama ang lumaban sa mga nakatatanda lalo na sa mga alagad ng simbahan, ngunit mas masama ang pag-aalipusta sa mga alalala ng mga yumao na.

Talasalitaan – Kabanata 35

« Kabanata 34: Ang PananghalianKabanata 36: Ang Unang Suliranin »