Kabanata 36: Ang Unang Suliranin (Buod)

« Kabanata 35Kabanata 37 »

Sa kabanatang ito ay ipinakita ang tapang ni Ibarra na siyang unti-unting gumising sa diwa ng kanyang mga kasamahan sa liberal.

Mabilis na kumalat ang nangyaring kaguluhan sa bayan. Nahati ang saloobin at paniniwala ng mga taong bayan. Mula sa panig ng mga nakababata ay labis ang paghanga nila sa katapangan na ginawa ni Ibarra. Masaya sila at nakaganti na rin sila sa pagsampal ng pari sa isang binatang Manilenyo.

Samantala, ang mga nakatatandang babae ay nagkaroon ng agam-agam at takot. Baka daw magaya sa pag-uugali ni Ibarra ang kanilang mga anak kapag ipinadala rin nila ang mga ito sa Europa. Ang mga iba naman kagaya ni Kapitana Maria ay buong tapang na ipinagtatanggol si Ibarra.

Ang pangyayaring ito ang nagbigay ng hudyat sa grupo ni Don Filipo (samahan ng liberal) upang sila ay magkaisa at manindigan. Hinikayat niya ang kanyang mga kasapi upang magkaisa kagaya ng ginagawa ng mga saserdote.

Aral – Kabanata 36

Ang edad ay hindi dapat gawing basihan sa pagkilala kung sino ang tama o mali. Kahit bata ka lang mayroon kang karapatang manindigan at ipaglaban ang tama.

Talasalitaan – Kabanata 36

« Kabanata 35: Ang Usap-UsapanKabanata 37: Ang Kapitan-Heneral »