Kabanata 38: Ang Prusisyon (Buod)

« Kabanata 37Kabanata 39 »

Ang mga paputok at batingaw ang hudyat na nag-umpisa na ang prusisyon. Nakasilip ang marami na may hawak na parol. Kasama sa paglalakad sina Kapitan Heneral, Kapitan Tiago, alkalde, alperes, at mga kagawad.

Nangunguna sa prusisyon ang mga sakristan kasunod ang mga guro, mag-aaral, at mga agwasil na nagpapanatili nang maayos na pila. Ipinrusisyon ang santo nina San Juan Bautista, San Francisco, Santa Maria Magdalema, San Diego de Alcala, at poon ng Birheng Maria.

Nang marating ang kubol na ipinagawa ng Kapitan Heneral sa tapat ng kanilang bahay na pagdarausan ng tulang papuri o loa sa pinatakasi ng bayan, huminto ang karo. Isang batang may pakpak ang lumabas at sinimulan ang pagpupuri sa wikang Latin, Espanyol, at Tagalog.

Sumunod naman ay umawit si Maria Clara ng Ave Maria. Nabighani ang lahat sa tinig ng dalaga lalo na si Ibarra. Napukaw lang ang atensiyon nito nang kausapin siya ng Kapitan Heneral tungkil sa pagkawala nina Crispin at Basilio.

Aral – Kabanata 38

Tungkol sa mayamang tradisyon ang aral ng kabanatang ito. Makikita na handang manampalataya ang mga Pilipino at gawin ang tradisyonal na uri ng pagsamba.

Talasalitaan – Kabanata 38

« Kabanata 37: Ang Kapitan-HeneralKabanata 39: Si Donya Consolacion »