Kabanata 39: Si Donya Consolacion (Buod)

« Kabanata 38Kabanata 40 »

Kabiyak ng dating kawal at ngayon ay isang alperes si Donya Consolacion. Gusto niyang magmukhang taga-Europa kaya panay ang paglalagay ng kolorete sa mukha at pagsasalita ng wikang Kastila.

Sa kaniyang paningin, ay siya ang pinakamagandang babae sa San Diego at mas maganda pa kay Maria Clara. Dating labandera lamang ang ginang at umangat sa buhay dahil sa alperes. Gayunman, mababakas pa rin sa kaniya ang kawalan ng edukasyon.

Noong araw ng prusisyon, iniutos ng Donya na isara ang kanilang bahay dahil hindi ito pinayagang magsimba ng asawa niya. Hindi maganda ang trato sa kaniya ng kabiyak na ikinahihiya siya at lantarang minamaliit.

Nainis siya nang marinig ang pag-awit ni Sisa na nakakulong sa kuwartel. Inutusan niya sa wikang Kastila si Sisa na umakyat ngunit di siya sinunod nito. Nagalit ang Donya at kinuha ang latigo ng asawa at inihampas kay Sisa.

Inutusan itong kumanta at sumayaw, at kapag hindi sumusunod ay latay ang inaabot ni kay Consolacion. Nahubaran pa si Sisa dahil sa pagmamalupit ng Donya.

Nakita ito ng asawa at inutusan ang mga kawal na bihisan at pakainin si Sisa kasabay ng paggamot sa mga sugat dahil ihaharap pa ito kay Ibarra bukas.

Aral – Kabanata 39

Maraming tao ang mapagbalatkayo. Dahil mayroong mga sariling ambisyon, gagawin nila ang lahat kahit nagiging katawa-tawa na sa mata ng iba.

Talasalitaan – Kabanata 39

« Kabanata 38: Ang PrusisyonKabanata 40: Ang Karapatan At Lakas »