Kabanata 4: Erehe At Pilibustero (Buod)

« Kabanata 3Kabanata 5 »

Kabanata 4 Erehe At Pilibustero (Buod)Nagpatuloy si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Isang araw, nabatid niya na di niya na tiyak kung saang destinasyon na siya napadpad. Ito ay hanggang sa nakaabot siya sa may Binundok ng Liwasan.

Nakita niya na wala masyadong nagbago; ang dating kanyang kinalakihan ay parehong-pareho pa rin sa dati. Inilaan niya ang kanyang atensyon sa paligid, nagmasid-masid sa kanyang kapaligiran, habang iniisip ang mga alaala niya sa lugar na yun.

Naisalaysay ni Tinyente Guevarra ang tungkol sa kanyang ama at ang mapait na sinapit nito. Isang taon bago bumalik si Ibarra sa Pilipinas ay nakatanggap siya ng sulat sa kanyang ama. Binilin ng ama niya na si Don Rafael sa kanya ng isang sulat na nagsasabing di siya dapat mag abala.

Kinwento ng tinyente kay Ibarra ang lahat ng detalye sa buhay ng kanyang ama. Kung bakit siya nakulong at maraming galit sa kanya, ang rason ng kanyang pagkabilanggo, ang mga pinaratang sakanya noong siya ay nasa kulungan, hanggang sa kanyang pagkalaya sakanyang mga kaso. Sapagkat nung siya ay dapat ng makalabas, siya ay binawian ng buhay sa loob ng kulungan.

Aral – Kabanata 4

Sa kabanata na ito makikita natin na hindi lahat ng nasasakdal ng batas ay makasalanan. Si Don Rafael ay isang mabait at marangal na tao na napagbintangan ng kalapastangan ng kanyang kapwa. Ngunit kahit di niya ginawa ang mga pinaratang sakanya, hinarap niya ang mga yun kahit labag sakanyang damdamin at pagkatao.

Talasalitaan – Kabanata 4

« Kabanata 3: Ang HapunanKabanata 5: Pangarap Sa Gabing Madilim »