Kabanata 40: Ang Karapatan At Lakas (Buod)

« Kabanata 39Kabanata 41 »

Nang sumapit ang ika-10 ng gabi, nag-umpisa na ang pagpapaputok ng kuwitis. Hudyat din ito na umpisa na ang dula. Naroon si Tinyente at Pilosopo Tasyo na nag-uusap tungkol sa pag-ayaw ni Don Felipo sa kaniyang tungkulin.

Dumating ang mga tanyag na tao sa San Diego at nag-umpisa na ang palabas sa pangunguna nina Chananay at Marianito ng “Crispino dela Comare.”

Lahat ay abalang manood sa dula maliban kay Padre Salvi na si Maria ang pinanonood. Dumating naman si Ibarra na ikinagalit ng Padre. Ipinag-utos nit okay Don Filipo na paalisin ang binata pero di niya iyon magawa dahil ang-abuloy nang malaki si Ibarra. Dahil sa inis, ang pari na lang ang umalis.

Nagsabi si Ibarra na aalis sandali. Maya-maya ay may lumapit na guwardiya sibil kay Don Filipo na ipinahihinto ang dula dahil di raw makatulog ang alperes at si Donya Consolacion. Di pumayag ang Don.

Pinagtangkaang pigilin ang musiko ng dula at nag-umpisa ang gulo dahil doon. Nakabalik na si Ibarra at hinagkan si Maria. Naibalita naman agad kay Salvi ang nangyari. Nagkapangitain si Padre Salvi tungkol kay Maria na nawalan ng malay at agad siyang bumaba sa kumbento pero walang tao. Kabang-kaba ang pari.

Aral – Kabanata 40

Nagdudulot ng gulo ang hindi pakikisama. Kung minsan, kailangang magbigay ng konsiderasyon sa kapuwa at iwasang isipin ang sarili para na rin magkaroon ng kapayapaan.

Talasalitaan – Kabanata 40

« Kabanata 39: Si Donya ConsolacionKabanata 41: Dalawang Panauhin »