Kabanata 46: Ang Sabungan (Buod)

« Kabanata 45Kabanata 47 »

Dito lubos na makikilala ang katauhan at katalinuhan ng pilotong si Elias.

Pagkalipas ng maraming araw ng paghahanap ay natunton din ni Elias ang pinagtataguan ni Tandang Pablo. Siya ang matandang mayaman sa bayan na tumulong at nag-aruga sa pobreng si Elias.

Si Tandang Pablo ay biktima ng karahasan ng mga mapang-aping dayuhan. Naubos ang lahat ng kayang kabuhayan dahil sa pananamantala ng mga nasa poder. At ang pinakamasaklap, ay pinatay ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya.

Si Pablo lang ang tanging nakaligtas, kaya siya nagtago dahil ang akala sa bayan ay patay na rin siya. Madiin at matapang ang pasya ng matanda na isakatuparan na ang plinaplanong rebolusyon, subalit hindi ito sinang-ayunan ni Elias.

Buong pagpapakumbaba na sinabi ni Elias na isantabi muna ang rebolusyon. Sa halip ay daanin muna ang lahat sa diplomasya upang maiwasan ang pagdanak ng dugo at ng mga magiging biktima ng kaguluhan.

Aral – Kabanata 46

Marami ang paraan upang makamtan ang mithiing hinahangad. Hindi lahat ay nakukuha sa dahas at angas, mas mainam pa rin ang mahinahong pamamaraan.

Talasalitaan – Kabanata 46

« Kabanata 45: Ang Pinag-uusigKabanata 47: Ang Dalawang Senyora »