Kabanata 48: Ang Talinghaga (Buod)

« Kabanata 47Kabanata 49 »

Dumalaw si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago upang dalawin si Maria. Ibinalita niya rin dito ang pagkakatanggal niya bilang eksokuminikado. Gayunman, napalitan ang saya ni Ibarra nang makita niya sina Maria at Linares na masayang nag-aayos ng mga bulaklak.

Nagulat ang binatang si Linares habang namutla naman si Maria Clara. Nais sanang tumayo ng dalaga para pumunta kay Ibarra ngunit hindi pa siya lubusang magaling. Nakipagkuwentuhan naman siya kay Maria ngunit umalis din agad.

Magulo ang isip ni Ibarra dahil sa nakita. Napadaan siya sa ipinatatayong paaralan. Nakita niya si Nol Juan at ibinalita rito na tanggap na siyang muli ng simbahan.

Nakita niya si Elias na abala sa paghahakot ng bato at kariton. Ipinag-utos ni Ibarra kay Nol Juan na kunin ang mga talaan ng obrero.

Inaya ni Elias si Ibarra na mamangka upang doon pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Pumayag siya at naiabot naman ni Nol Juan ang talaan. Nakita niyang wala roon si Elias.

Aral – Kabanata 48

Bahagi ng anumang relasyon ang mga tampuhan at di pagkakaunawaan. Ngunit kahit likas ito sa mga samahan, dapat ay pinamamayani pa rin ang pag-unawa upang maayos din ang gusot.

Talasalitaan – Kabanata 48

« Kabanata 47: Ang Dalawang SenyoraKabanata 49: Ang Tinig Ng Mga Pinag-uusig »