Kabanata 51: Mga Pagbabago (Buod)

« Kabanata 50Kabanata 52 »

Balisa si Linares dahil sa liham ng pinsang si Donya Victorina. Nais nitong hamunin ng binata ang alperes. Alam niyang seryoso ang Donya ngunit alanganin siya dahil wala naman siyang padrino.

Samantala, dumating naman si Padre Salvi sa bahay ni Kapitan Tiago. Masaya nitong ibinalita ang pasya ng arsobispo na pinawawalang-bisa ang pagka-eksokomunikado ni Ibarra, sabay papuri dito na kalugod-lugod naman ito ngunit may kapusukang taglay.

Sinabi rin ni Salvi na tanging si Damaso na lamang ang sagabal sa pagpapatawad kay Ibarra. Ngunit kapag si Maria Clara daw ang nakipag-usap kay Damaso ay tiyak na patatawarin ito.

Maya-maya ay dumating si Ibarra kasama si Tiya Isabel. Kumamay naman si Padre Salvi kay Ibarra at sinabing kapupuri lamang niya sa binata.

Ilang saglit ay lumapit si Ibarra kay Sinang upang kausapin si Maria. Gayunman, sabi ng dalaga ay umalis na lamang ito at limutin siya ngunit nais ni Ibarra na makausap ang kasintahan.

Nagmatigas si Maria at hindi hinarap si Ibarra hanggang sa umalis ito.

Aral – Kabanata 51

Minsan, kinakailangang lumayo ng isang tao kahit mahalaga ka sa kaniya. May sarili itong rason na nararapat lamang nating galangin.

Talasalitaan – Kabanata 51

« Kabanata 50: Ang Mga Kaanak Ni EliasKabanata 52: Baraha Ng Patay At Mga Anino »