Kabanata 52: Baraha Ng Patay At Mga Anino (Buod)

« Kabanata 51Kabanata 53 »

Sa isang malamig na gabi, tatlong anino ang nag-uusap sa ilalim ng pinto ng libingan. Sabi ng isa, kung nakausap na ba nito si Elias.

Sumagot naman ang isa pang anino na hindi pa ngunit tiyak siyang kasama ito dahil minsang nailigtas ni Ibarra ang buhay nito.

Tumugon ang isa pang anino na ito raw ay pumayag na sumama sapagkat ipadadala ni Ibarra sa Maynila ang kaniyang may karamdamang asawa. Sasalakay daw siya kumbento. Sabi naman ng ikatlong anino sa kwartel sila susugod para ipabatid sa mga gwardiya sibil na may anak na lalaki ang kanilang ama.

May dumating na isa pang anino at sinabing sinusubaybayan siya kaya naghiwa-hiwalay daw sila. Sinabi din nito na kinabukasan ay tatanggapin na nila ang kanilang mga sandata, sabay sigaw ng “Mabuhay Don Crisostomo.”

Naiwan ang dalawang anino sa pinto. Naisipan nilang magsugal. Ang sabi ng isa, kung sino daw ang manalo ay maiiwan upang makipagsugal naman sa mga patay. Naibulgar ang pagkatao ng dalawa dahil sa liwanag, sina Elias at Lucas.

Aral – Kabanata 52

Darating ang panahon na makahahanap ng oras ang mga inaapi upang makaganti at makamit ang hustisyang ninanais para sa sarili at mga mahal sa buhay.

Talasalitaan – Kabanata 52

« Kabanata 51: Mga PagbabagoKabanata 53: Ang Mabuting Araw Ay Nakikilala Sa Umaga »