Kabanata 53: Ang Mabuting Araw Ay Nakikilala Sa Umaga (Buod)

« Kabanata 52Kabanata 54 »

Usap-usapan sa San Diego ang nakitang mga liwanag sa semeteryo. Kaniya-kaniyang hinuha ang mga tao kung ano at saan nanggaling ang liwanag. Nariyan ang hinalang mila ito sa mga demonyo o mga kaluluwang di matahimik sa purgatoryo.

May iba namang usapan sina Don Filipo at Pilosopo Tasyo. Ibinalita na kasi ng Don na tinggap nan g alkalde ang kaniyang pagbibitiw. Tutol naman dito ang matandang Pilosopo dahil sa panahon daw ng digmaan ay dapat nananatili sa kapangyarihan ang mabubuti.

Sinabi rin nito na ibang-ibang na raw talaga ang Pilipinas dalawampung taon ang nakalilipas mula nang dumating ang mga Europeo.

Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinabi ng Don kay Tasyo kung nais raw ba niya ng gamot dahil nanghihina ito. Sabi niya na hindi niya kailangan ng gamot dahil kapag yumao siya, mas kailangan ng mga maiiwan ang gamot.

Nagbilin din ang matanda kay Don Filipo na dalhin sa kaniya si Ibarra dahil malapit na raw siyang yumao.

Aral – Kabanata 53

Mahilig ang mga tao na magbigay ng kahulugan sa mga bagay kahit wala silang sapat na kaalaman ditto. Nagdadala ito ng pangamba at takot sa ilang mamamayan.

Talasalitaan – Kabanata 53

« Kabanata 52: Baraha Ng Patay At Mga AninoKabanata 54: Ang Pagbubunyag »