Kabanata 58: Ang Isinumpa (Buod)

« Kabanata 57Kabanata 59 »

Ang mga pamilya ng mga nabilanggo ay ilang araw ng tuliro at pagod. Ilang araw na rin silang umiiyak dahil sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Nagkasakita ang Kura kaya kung gayon ang Alperes ang dumagdag bilang bantay. Samantala ang Kapitan naman ay nawawalan na ng silbi.

Maging ang mag-ina ni Don Filipo ay walang tigil ang pag-iyak habang naglalakad-lakad. Inuusal naman ni Kapitana Tinay ang pangalan ng kanyang anak na si Antonio. Sinisilip naman ni Kapitana Maria ang kanyang kambal na anak.

Isang araw ay napalabas ang mga bilanggo, kasama si Ibarra. Ngunit ang lahat ay galit na galit sa kanya. Walang sinuman ang tumawag sa kanyang pangalan.

Ng siya ay lumabas ng walang gapos kasama ang dalawang kawal, umugong ang mga tao na kung sino pa ang may sala siya pa ang walang tali.

Aral – Kabanata 58

Masusubukan talaga kung sino ang iyong mga tunay na kaibigan sa mga magipit na panahon. Ang pamilya at tunay na kaibigan lamang ang nandyadyan sa oras ng piligro at sila ang magsisilbing pinakamatibay na sandigan.

Talasalitaan – Kabanata 58

« Kabanata 57: Vae VictusKabanata 59: Pag-ibig Sa Bayan »