Kabanata 59: Pag-ibig Sa Bayan (Buod)

« Kabanata 58Kabanata 60 »

Naihayag sa mga diyaryo sa Maynila ang nangyaring paglusob ng mga inapi o sawimpalad. Iba-ibang estilo at uri ng balita ang nailathala. Maligalig ang mga tao sa kumbento at kaniya-kaniyang bigay ng kanilang pahayag.

Usapan naman sa ibang kumbento na ang mga nag-aaral sa Ateneo ay mga pilibustero. Di naman mapakali si Kapitan Tinong mula sa Tondo na minsang tumulong kay Ibarra.

Nagagalit kasi ang asawa niyang si Tinchang dahil dapat daw nasa Kapitan-Heneral ang kaniyang paglilingkod at di sa mga naghihimagsik.

Dumating ang pinsan ni Tinchang na si Don Primitivo. Sinabihan nito si Tinong na gumawa na ng huling habilin dahil sa pakikipagkaibigan kay Ibarra. Nahimatay ito dahil sa narinig. Nang magising, pinayuhan siya ni Primitivo na bigyan ng anumang regalong mamahalin ang heneral at sabihing pamasko ito. At sunugin ang anumang kasulatang mayroon si Tinong na mula kay Ibarra.

Usap-usapan naman sa may Intramuros ang nangyaring pag-aaklas. Marami ang nagsasabing taksil daw si Ibarra dahil sa nangyari. Sinabi pang ang paaralan ay para lamang sa mga plano nito.

Nag-imbita naman ang pamahalaan ng ilang mag-anak sa Tondo para sa pagtulog sa Fuerza de Santiago, kabilang si Kapitan Tinong.

Aral – Kabanata 59

May mga taong nakukuha sa tapal ang nagawang mali. May mga taong handang tumanggap ng kabayaran at handang kalimutan ang masasamang nangyari.

Talasalitaan – Kabanata 59

« Kabanata 58: Ang IsinumpaKabanata 60: Ikakasal Na Si Maria Clara »