Kabanata 6: Ang Gererong Taga Persia (Buod) Saknong 69 – 82

« Kabanata 5Kabanata 7 »

Hindi pala nag-iisa si Florante sa gubat na iyon. Mayroong isang Moro mula sa bansang Persia ang napadpad sa masukal na gubat sa labas ng Reynong Albanya. Lumisan sa kanilang lugar ang Moro dahil sa pagkapoot nito sa kaniyang ama na inagaw ang kaniyang kasintahan.

Dala pa ng Moro ang kaniyang pighati sa kagubatan. Napaupo ito sa isang malaking puno at tumatangis habang isinisigaw ang pangalan ni Flerida, kaniyang kasintahan.

Sinambit ni Aladin, ang Moro, na kapag daw umiibig ang isang tao ay masasakop nito ang lahat. Kahit ano raw ay susuungin nito upang masunod ang pusong umiibig.

Talasalitaan – Kabanata 6 (Saknong 69 – 82)

Ito ay talasalitaan

« Kabanata 5: Halina, Laura (Saknong 55-68)Kabanata 7: Pag-alala sa Ama (Saknong 83–97) »