Kabanata 6: Si Kapitan Tiago (Buod)

« Kabanata 5Kabanata 7 »

Kabanata 6 Si Kapitan Tiago (Buod)Ang sentro ng paksa sa kabanatang ito ay umiikot sa katauhan at pag-uugali ng pangunahing karakter na si Kapitan Tiyago.

Si Kapitan Tiyago ay nag-iisang anak ng isang negosyante ng asukal sa bayan ng Malabon. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa lohika sa tulong ng isang Dominikong kaibigan na kanyang pinaglingkuran.

Isang tipikal na Pilipino kung ilalarawan ang kaanyuan ni kapitan Tiyago. Ang kanyang hugis ng katawan at maging ang buong pisikal nitong katangian ay hindi maikakaila na siya nga ay isang Indio.

Isang dalaga mula Sta Cruz ang napangasawa ni Kapitan Tiyago, siya ay si Donya Pia. Pareho silang masipag sa pag-nenegosyo kaya sila ay yumaman at naging kabilang sa mga prominenteng pamilya sa bayan.

Mula noon ay nakagawian na ni Kapitan Tiyago ang kumilos, manamit at mamuhay na para na ring isang Espanyol. Sagrado at deboto siyang katoliko na sumasamba sa lahat ng mga santo. Naging sunod-sunuran din siya sa mga gawain at kagustuhan ng mga banyaga.

Ang pagsasama nila nga anim na taon ni Donya Pia ay nabiyayaan ng isang sanggol na babae, pinangalanan itong si Maria Clara. Nasawi ang kanyang kabiyak mula sa panganganak kaya si Tiya Isabel na kanyang pinsan ang naging katuwang niya sa pagpapalaki kay Maria Clara.

Aral – Kabanata 6

Hindi mababago ng pera o ng anumang uri ng kapangyarihan ang pagkatao ng isang nilalang, magbihis ka man ng ginto sa loob ay tanso ka pa rin.

Talasalitaan – Kabanata 6

« Kabanata 5: Pangarap Sa GabingKabanata 7: Suyuan Sa Asotea »