Kabanata 8: Ang Paghahambing sa Dalawang Ama (Buod) Saknong 98 – 107

« Kabanata 7Kabanata 9 »

Natunton ng Moro mula sa Persia ang kinaroroonan ng tinig ni Florante. Naririnig ng dalawa ang isa’t isa at doon ay nagpalitan ng kanilang mga dinadamdam. Huminto sa pagtangis si Florante nang makinig sa kaniyang sinasabi ang Morong si Aladin.

Dito ay naglabas din ng kaniyang damdamin si Aladin. Katulad ni Florante ay may suliranin din siya sa kaniyang sinisinta na si Flerida na inagawa sa kaniya ng kaniyang ama.

Naisip naman ni Florante si Laura. Bagaman hindi siya siguradong may iba na si Laura ay hiling niya na sana ay mas maging maligaya ito sa piling ng ibang lalaki na makapagpapaligaya sa kaniya.

Inihambing din nila ang mga uri ng ama na mayroon sila. Si Aladin ay may sakim na ama habang si Florante naman ay may amang kaniyang tinitingala.

Talasalitaan – Kabanata 8 (Saknong 98-107)

Ito ay talasalitaan

« Kabanata 7: Pag-alala sa Ama (Saknong 83-97)Kabanata 9: Sa Harap ng Dalawang Leon (Saknong 108–125) »