Kabanata 9: Sa Harap ng Dalawang Leon (Buod) Saknong 108 – 125

« Kabanata 8Kabanata 10 »

Mayroong dalawang mabangis na leon ang lumapit kay Florante. Sa hitsura ng mga ito ay talaga namang hindi palalampasin si Florante na hindi makagalaw noon dahil ito ay nakagapos pa. Marahan ang paglapit ng mga leon kay Florante.

Batid na ni Florante na ito na ang kaniyang katapusan. Kaya naman habang nakagapos ay nagpaalam na si Florante sa mahahalagang bagay at tao sa kaniyang buhay, kabilang ang dinadakilang kaharian ng Albanya.

Namaalam na rin siya sa kaniyang kasinatahan na si Laura. Nanlulumo si Florante na ang dating magiting na tulad niya ay mawawakasan lamang ang buhay nang hindi man lamang nakalalaban at dalawa lamang leon ang kikitil sa kaniya. Nawalan siya ng malay.

Talasalitaan – Kabanata 9 (Saknong 108-125)

Ito ay talasalitaan

« Kabanata 8: Ang Paghahambing sa Dalawang Ama (Saknong 98–107)Kabanata 10: Ang Pagtulong kay Florante Saknong (126–135) »