Kabihasnang ang lokasyon ay nabibilang sa tinatawag na Fertile Crescent?

Katanungan

kabihasnang ang lokasyon ay nabibilang sa tinatawag na fertile crescent?

Sagot verified answer sagot

Ang kabihasnang Sumer ay ang kabihasnang ang lokasyon ay nabibilang sa tinatawag na fertile crescent.

Ang kabihasnang Sumer ay nabibilang sa mga kabihasnang kauna-unahang umusbong sa daigdig.

Ito ay nagsimula sa lupain ng Mesopotamia na nangangahulugang katutubong lupain o di naman kaya ay lupain ng mga sibilisadong hari. Ang kabihasnang ito ay makikita sa dulo ng katimugang bahagi ng Mesopotamia.

Ang mga naninirahan dito ay sumasamplataya at naniniwala iba’t ibang patron maging diyos. Isa sa mga naging popular sa kabihasnang ito ay ang Ziggurat na nagsilbing templo at tahanan ng mga diyos na kanilang sinasamba.

Ilan sa mga diyos na ito ay ang diyos ng kalangitan na tinatawga na An; Elhi na diyos ng hangin; Ninhurag na diyos ng kalupaan; at Enki na diyos ng tubig.