Kabilang sa mga pangunahing pamayanan ng kabihasnang Sumer?

Katanungan

kabilang sa mga pangunahing pamayanan ng kabihasnang sumer?

Sagot verified answer sagot

Ang Huang Ho at Yang Tze ay kabilang sa mga pangunahing pamayanan ng kabihasnang Sumer.

Ang kabihasnang Sumer ay ang kabihasnang umusbong sa Mesopotamia an siyang itinuturing na pinakauna at pinakamagandang kabihasnang umusbong sa buong daigdig.

Ilan sa mga mahahalagang lungsod nito ay ang Kish, Nipur, Ur, Uruk, Eridu,at Lagash. Samantala, ang ziggurat na nagsilbing templo at tirahan ng mga kinikilalang diyos ng mga tao ay isa sa mga gusaling pinakamahalagang naitayo sa kasaysayan.

Samantala, sa panlipunang sistema, ang pinunong ispiritwal at pulitikal ang nahahanay sa ituktok ng lipunan; ang mga artisan, mangangalakal, mababang opisyal, at scribe naman ay nasa ibaba ng mga matataas na opisyal.