Kahalagahan ng pag-aaral ng ekonomiks bilang miyembro ng pamilya?

Katanungan

Kahalagahan ng pag-aaral ng ekonomiks bilang miyembro ng pamilya?

Sagot verified answer sagot

Kahalagahan ng pag-aaral ng ekonomiks bilang miyembro ng pamilyaAng pag-aaral ng ekonomiks ay mahalaga para sa isang pamilya dahil ang pamilya ay nakabatay naman talaga sa ekonomiya. Sa isang pamilya, mayroong mga taong nagtatrabaho o kumikita.

Ang kita ng mga ito ay batay sa ekonomiya. Kung ang ekonomiya ay masigla, siguradong maganda ang kita ng pamilya. Kung maganda ang ekonomiya, ang bawat bahagi ng pamilya ay maaaring mabuhay nang matiwasay at maunlad.

Mas mapagkakasiya nila ang kita, mas magkakaroon ng benepisyo mula sa pamahalaan ang pamilya, at malalayo sila sa pagkagutom at paghihirap.

Ang layunin ng bawat miyembro ng pamilya ay maging mabuting bahagi ng ekonomiya at lipunan at magkaroon ng sapat na kita para sa magandang pamumuhay hindi lamang ng kanilang pamilya kung hindi pati na rin ang buong bansa.