Kailan pinagtibay ang komisyon ng serbisyo sibil?

Katanungan

kailan pinagtibay ang komisyon ng serbisyo sibil?

Sagot verified answer sagot

Pinagtibay ang Komisyon ng Serbisyo Sibil noong Setyembre 19, 1990. Ang Komisyon ng Srbisyo Sibil o sa wikang ingles ay Civil Service Comission o CSC ay isang pamahalaang ahensiya na nasa Pilipinas.

Ang ahensiyang ito ay ang may kabuuang tungkulin hinggil sa pagpapatupad ng pamahalaang pambansa. Ito ay naitatag upang aksiyonan at isaayos ang iba’t ibang uri ng pagtatalo hinggil sa sibil na serbisyo.

Ang ahensiyang ito ay pinamamahalaan ng tagapangulo bilang pinakamataas na antas. Ang sakop ng ahensiyang ito ay napalawak ng maitatag ang bagong konstitusyon ng Pilipinas na 1935 Saligang Batas ng Pilipinas, kung saan mula sa pamahalaang pambansa naidagdag sa sakop nito ang pamahalaang pampook at pampamahalaang korporasyon.