Kailangang gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang pinagkukunang-yaman ng bansa upang

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Kailangang gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang pinagkukunang-yaman ng bansa upang

Sagot verified answer sagot

Kailangang gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang pinagkukunang yaman ng bansa upangKailangang gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin nang mahusay ang pinagkukunang-yaman ng bansa upang hindi magkaroon ng pag-abuso at hindi agad maubos ang mga yamang ito.

Kung nasa tamang bilang lamang ang o tamang dami ang mga gagamiting yaman sa isang espesipikong panahon, ay magkakaroon pa nang sapat na panahon ang likas yaman na makabawi at makabuong muli ng yaman na kailangan natin.

Estratihikong paraan ang maayos na paggamit upang sa mga susunod na araw, buwan, at taon ay mayroon pa rin tayong yamang magagamit at hindi magkakaroon ng kakulangan. Tandaang mahirap nang muling ibalik ang isang yaman kung nasira at naabuso na ito.