Kakayahan ng nagdadalaga, nagbibinata na inaasahan na maiayon ang sarili sa bawat sitwasyon?

Katanungan

Kakayahan ng nagdadalaga,nagbibinata na inaasahan na maiayon ang sarili sa bawat sitwasyon?

Sagot verified answer sagot

Sila ay dapat iakma ang sarili. Mahalaga na iakma ang kanilang mga sarili dahil sila ay lumalaki na at hindi na mga bata.

Nasa lebel na sil akung saan dapat matutunan na nila kung paano umakto bilang ‘teenagers’ at umayon sa kanilang mga edad.

Halimbawa na lamang ay magaslaw pa rin ang isang babae na nagdadalaga at hindi niya alam siya ay nababastos niya, dapat siya ay umayos ngunit kailangan din punahin ang mga nambastos.

Dagdag na rin sa nagbibinata dapat ay maging magalang lalo sa mga mgulang at tratuhin ang kahit sino na may galang. Ang pagdadalaga at pagbibinata ay magtuturo sa kanila ng mas maraming aral.