Kakayahang Pumili at Magpasya?

Katanungan

kakayahang pumili at magpasya?

Sagot verified answer sagot

Kilos-loob ang tawag sa kakayahan natin na pumili, magpasya, at isakatuparan ang ating pinili.

Sa lahat ng nilikha ng Diyos ay ang mga tao, tayo, lamang ang may kakayahan na ito. Biniyayaan tayo ng diyos ng utak at kaisipan upang makagawa tayo ng mga matatalinong desisyon, para sa ikabubuti natin at upang maiwasan natin ang kasamaan.

Dapat gamitin natin ito sa wastong paraan dahil ang bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay ay nakakaapekto, hindi lamang sa atin kung hindi na rin sa lipunang ating ginagalawan. Kahit na pansariling desisyon mo lamang ay maaari nang ikasama ng komunidad na iyong kinabibilangan.