Karamihan sa mga talinghagang nasa Bibliya ay mga kuwentong sinabi ni?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Karamihan sa mga talinghagang nasa Bibliya ay mga kuwentong sinabi ni?

Sagot verified answer sagot

Karamihan sa mga talinghagang nasa Bibliya ay mga kuwentong sinabi niKaramihan sa mga talinghagang nasa Bibliya ay mga kuwentong sinabi ni Hesus. Ang mga parabula ay kuwento sa Bibliya at sinasabing ang Bibliya ay ang Salita ng Diyos.

Bagaman ang mga tala sa Bibliya ay hindi naman isinulat ni Hesus at ginawa ng kaniyang mga taga-sunod o tinatawag na apostoles, lahat naman ito ay nakabatay sa aral ng bugtong na anak.

Ang lahat ng kabutihang nasa Bibliya at ang mga kuwentong nalaman natin mula sa mga parabula ay batay sa salita ng Panginoon at ito ang mga aral at moralidad na nais niyang taglayin ng bawat isa na mapupulot natin sa pagbabasa ng kaniyang mga salita.