Kompyutin mo ang asset at liabilities upang makuha mo ang kapital

Katanungan

Kompyutin mo ang asset at liabilities upang makuha mo ang kapital

Sagot verified answer sagot

Kompyutin mo ang asset at liabilities upang makuha mo ang kapitalAng katagang “kompyutin mo ang asset at liabilities upang makuha mo ang capital” ay nasa ilalim ng kategoryang wikang pantulong.

Bagaman sa unang basa, maaaring maging wikang panturo ang pakahulugan o kategorya ng iba dahil sila ay nagtuturo ng proseso at ginagamit sa mga pag-aaral lalo na sa mga eskwela, ang wikang ginagamit sa kataga ay wikang pantulong dahil gumagamit ito ng ibang wika upang lubos na maunawaan ang tanong.

Ang wikang pantulong ay mga wikang dagdag o suporta upang makuha ng tinuturuan ang buong konteksto ng kanilang sinasabi o winiwika. Kasama sa Saligang Batas ang paggamit ng wikang pantulong upang mas maunawaan ng kausap ang sinasabi at konsepto.