Kung ang pandama ay depektibo nagkakaroon ito ng epekto sa isip. Tama ba o mali ang pahayag?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

kung ang pandama ay depektibo nagkakaroon ito ng epekto sa isip. Tama ba o mali ang pahayag?

Sagot verified answer sagot

Tama ang pahayag, dahil ang isip ay may koneksiyon sa pandama. Malaki ang epekto sa pagkilos ng isang tao kung ano ang kasalukuyan niyang nararamdaman.

Maaaring hindi siya maging produktibo sa iilang araw dahil siya ay makungkot o lugmok mula sa mga ibang pangyayari, o kaya siya ay nawalan ng tiwala sa kaniyang sarili.

Kung masaya naman ang nararamdaman ng tao, maaaring maging produktibo siya at marami siyang matulungan sa paligid dahil kasiyahan ang kaniyang nararamdaman kaya ang bunga nito ay masaya rin na pag-iisip.

Kung ano man ang nararamdaman ng isang tao ay tiyak na apektaod ang kaniyang pag-iisip at lahat ng kaniyang nararamdaman ay wasto.