Kung ikaw ang may-ari ng negosyo kukunin mo ba ang ganitong uri ng katiwala para sa iyong negosyo?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Kung ikaw ang may-ari ng negosyo kukunin mo ba ang ganitong uri ng katiwala para sa iyong negosyo?

Sagot verified answer sagot

Kung ikaw ang may-ari ng negosyo kukunin mo ba ang ganitong uri ng katiwala para sa iyong negosyoKung ako ang may-ari ng negosyo, hindi ko kukuhanin ang ganitong uri ng katiwala para sa aking negosyo. Bilang isang may-ari ng negosyo, kinakailangang ang mga tauhang kukuhanin ko sa aking negosyo ay mapagkakatiwalaan.

Sila ay binabayaran upang gumawa ng kanilang trabaho nang may katapatan. Nakapahalaga sa isang negosyo ang pagiging tapat ng mga makukuhang katiwala upang ang negosyo ay umunlad.

Kung mayroon kang isang katiwalang hindi alam ang kaniyang obligasyon at mas pinipiling manaig ang kagustuhang mapaunlad lang ang sarili, siguradong walang ibang kapupuntahan ang iyong negosyo kung hindi ang pagkalugmok at pagkalugi. Kaya naman kung kukuha na rin lang ng katiwala, siguraduhing kaya siyang mapagkatiwalaan.