Kung ikaw ay isang kabalyero sa kasalukuyang panahon anong kodigo ang isasabuhay mo?

Katanungan

kung ikaw ay isang kabalyero sa kasalukuyang panahon anong kodigo ang isasabuhay mo?

Sagot verified answer sagot

Noong unang panahon, ang mga lupain ay pinapangasiwaan ng mga tinatawag na panginoon o panginoong may lupa. Sila ang nagmamay-ari sa mga ito at sila rin ang may kontrol.

Kanilang ipinapamahagi ang kanilang mga lupain sa mga kabalyero. Kapalit ng mga lupain, tungkulin ng mga kabalyero na ipaglaban o ipang-digma ang mga panginoon. Tinuturing na karangalan ang pagiging kabalyero.

Kung ako man ay isang kabalyero sa kapanahunan ngayon, isa sa mga kodigo ng mga kabalyero na isasabuhay ko ay ang pagkakaroon ng katapangan at katapatan sa aking pinagsisilbihang panginoon.

Ang mga katangian na ito ay nagpapakita ng aking pagiging responsible at marespeto sa taong nagbigay sa akin ng lupain.