Kung ikaw ay isang mamamayan sa Brazil paano ka makakatulong sa pagsasakatuparan ng mga mithiin ni pangulong Rousseff ipaliwanag?

Katanungan

kung ikaw ay isang mamamayan sa brazil paano ka makakatulong?

Sagot verified answer sagot

Bilang isang mamamayan ng Brazil, makatutulong ako sa mithiin ng Pangulong Rouseff sa mga sumusunod na pamamaraan:

Una, ang pagpapatuloy ng aking pag-aaral at pagpapalawak ng aking kaalaman ang aking unang gampanin na siyang makatutulong upang makahanap ako ng maayos na trabaho upang hindi makadagdag sa mga taong nahihirapan.

Ikalawa, ang pagtulong sa mga nangangailangan sa abot ng aking makakaya ay aking gagawin upang sa gayon ay makapaghatid ng kaunting tulong sa mga higit na nangangailangan.

At ikatlo, ang pagiging isang modelo ng isang responsableng mamamayan ay higit na makatutulong upang makahikayat sa mga tao na gumawa ng paraan upang makamit ang maayos na pamumuhay.