Kuwentong nagpapaalala sa atin na dapat tayong magpasalamat sa taong tumutulong sa atin sa oras ng problema o sakuna

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ano ang kuwentong nagpapaalala sa atin na dapat tayong magpasalamat sa taong tumutulong sa atin sa oras ng problema o sakuna?

Sagot verified answer sagot

Kuwentong nagpapaalala sa atin na dapat tayong magpasalamat sa taong tumutulong sa atin sa oras ng problema o sakunaAng kuwentong nagpapaalala sa atin na dapat tayong magpasalamat sa taong tumutulong sa atin sa oras ng problema o sakuna ay ang kuwentong Pinagaling ni Jesus ang mga may Sakit.

Isa kasi tanyag na kuwento ng Panginoong Hesus sa pagpapakita ng kaniyang himala habang nasa lupa ay ang pagpapagaling niya sa mga taong maysakit.

Isa sa mga pinagaling niya ay ang kaanak ni Pedro. Pinagaling din niya ang isang lalaking ketongin. Isa rin sa pinakamalaking himalang ginawa ng Panginoong Hesu Kristo ay ang pagbuhay muli sa isang babae na pumanaw na. Maraming himala ang Hesus na mababasa sa Bibliya.