Layunin nito ang pagnanais magkamit ng mga pagbabago sa marahas na paraan

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Layunin nito ang pagnanais magkamit ng mga pagbabago sa marahas na paraan

Sagot verified answer sagot

Layunin nito ang pagnanais magkamit ng mga pagbabago sa marahas na paraanLayunin ng Katipunan ang pagnanais na makamit ang mga pagbabago sa marahas na paraan. Himagsikan ang sigaw ng Katipunan.

Pinangungunahan ito ni Andres Bonifacio na tinawag na ama ng Katipunan. Ayon sa paniniwala ng mga Katipunero, mas mabisa at mas makakamit nila ang pagbabago o repormang inaasam kung ang mga Espanyol ay makararanas ng parehong kalupitan na ibinibigay nila sa mga pobreng Pilipino.

Ang Katipunan ay gumawa ng iba’t ibang hakbang na may karahasan upang iparating sa mga kinauukulan ang kanilang pagtuligsa. Isa pa, nag-iipon ang mga Katipunero ng mga armas nila gaya ng mga bolo at baril na ginagamit sa kanilang mga pagkilos.